Bedrijfsrecherche

BEDRIJFSRECHERCHE

Jaarlijks verdwijnt 6% van de jaarwinst aan fraude. Veel van de vormen van fraude kunnen worden opgespoord indien men voor de juiste aanpak kiest.

Zeker bij een omvangrijk en ingewikkeld onderzoek zal de te volgen tactiek bepalend zijn voor de waarde en bruikbaarheid van het eindresultaat.

Onderzoeks- en Adviesbureau Willemse BV zorgt voor de totstandkoming en bewaking van het tactisch plan. Hierbij wordt gebruik gemaakt van opgedane kennis uit de jarenlange onderzoekservaring en zal altijd worden gewerkt volgens de huidige regelgeving en wettelijke kaders.

Enkele diensten die worden geleverd zijn;

Bedrijfsonderzoek

Een bedrijfsonderzoek kent vele vormen waarbij vermoedens of geconstateerde fraude of diefstal centraal staat. Aan de hand van een uitgebreide analyse van de door u geleverde feiten zal een onderzoeksplan worden opgesteld om de dader(s) van de fraude of diefstal op te sporen. Uitgangspunt is om feitenmateriaal te verzamelen dat in een strafrechtelijke of civiele procedure kan worden gebruikt.

Observatieonderzoek

Door middel van observaties kan frauduleus handelen vaak worden aangetoond. Denk hierbij bijvoorbeeld aan controle ziekteverzuim of aan overtreding van het concurrentiebeding. Vanuit de jarenlange onderzoekservaring op het gebied van arbeidsongeschiktheidsfraude weet men bij Onderzoeks- en Adviesbureau Willemse BV als geen ander wat de waarde van een professionele observatie kan zijn.

Bij observaties wordt uitsluitend gebruik gemaakt van onderzoekers die bij overheidsinstanties de nodige opleidingen hebben gevolgd en in de praktijk alle facetten van observaties hebben geleerd.

Van alle observaties worden vanaf de openbare weg met handmatig te bedienen videocamera's zoveel mogelijk videobeelden gemaakt.

Namaakbestrijding

Veel bekende merken krijgen te maken met een inbreuk op het merkenrecht. Er verschijnen zogenaamde namaakartikelen op de markt die veel goedkoper worden aangeboden. Onderzoeks- en Adviesbureau Willemse BV heeft veel ervaring met het in kaart brengen van de markt van aanbieders en het verzamelen van bewijs voor een juridische procedure.

Controle ziekteverzuim

Heeft u het gevoel dat één van uw werknemers (sters) zich onrechtmatig ziek heeft gemeld?

Controle ziekteverzuim is een specialiteit die is afgeleid van de jarenlange onderzoekservaring in opdracht van verzekeraars op het gebied van arbeidsongeschiktheid. Wij werken met een opsporingsmodel waarbij in verschillende stappen de fraude wordt aangetoond.