Arbeidsongeschiktheid

FRAUDE BIJ ARBEIDSONGESCHIKTHEID EN LETSELSCHADE

Paul Willemse heeft zich in de afgelopen 15 jaar gespecialiseerd in de aanpak van fraude bij arbeidsongeschiktheid en letselschades voor verzekeraars. Bij verschillende verzekeraars kunt u referenties opvragen over zijn kennis en ervaring.

Onderzoeks- en Adviesbureau Willemse BV onderscheidt zich door een totaalpakket te leveren bij de aanpak van mogelijke fraudezaken. Van het herkennen van fraudesignalen in een dossier tot de uiteindelijke confrontatie met een verzekerde of tegenpartij.

Door de ervaring en succesvolle aanpak in vele zaken kan Onderzoeks- en Adviesbureau Willemse BV als geen ander inschatten wat de beste aanpak is in een individueel dossier. Er zijn enkele standaard stappen in het opsporingsmodel maar daarnaast is het vooral maatwerk dat bepaalt of een zaak succesvol wordt beƫindigd.

Het spreekt voor zich dat Onderzoeks- en Adviesbureau Willemse BV zich houdt aan de Gedragscode Persoonlijk Onderzoek van het Verbond van Verzekeraars.

Het totaalpakket bestaat uit de volgende specialisaties;

Dossieranalyses

Voor verschillende verzekeraars heeft Paul Willemse al naar tevredenheid grootschalige dossieranalyses uitgevoerd met specifieke aandacht voor fraudesignalen. Het ontdekken van fraudesignalen is de eerste en een moeilijke stap in de aanpak van fraude. Door bewust op zoek te gaan naar fraudesignalen in een dossier verlegt een verzekeraar de grens van passief beleid naar een actief beleid. Waar men vroeger uitsluitend reageerde op bijvoorbeeld een Tip, reageert men nu op zelf geconstateerde fraudesignalen. De analysefase wordt afgerond met een rapportage.

Nader onderzoek

Uit de analyse komen veelal een aantal vragen naar voren die eerst beantwoord dienen te worden voordat men een persoonlijk onderzoek in de vorm van observatie mag aanvangen.

Observatie

Indien er voldoende fraudesignalen zijn en er geen andere onderzoeksmethoden meer voorhanden zijn om zaken te controleren, wordt overgegaan tot observatie. Hierbij wordt uitsluitend gebruik gemaakt van observanten die een opleiding bij de overheid hebben gehad en daar ervaring hebben opgedaan. Van alle observaties worden zoveel mogelijk videobeelden gemaakt met een handmatig te bedienen camera.

Confrontatie

Na observatie kan besloten worden om een betrokkene te confronteren met de onderzoeksresultaten. Dit zijn vaak lastige gesprekken en gezien onze ervaring met dit soort gesprekken zijn wij er voorstander van dit in veel gevallen door het onderzoeksbureau te laten doen.

Alle stappen in een onderzoek worden genomen in nauw overleg met de opdrachtgever.