Screening

SCREENING VAN PERSONEN

De mens is de sterkste maar tevens de zwakste schakel in uw onderneming. Interne medewerkers kunnen uw zorgvuldig opgestelde procedures en technische beveiligingen bij kwaadwillendheid in veel gevallen omzeilen.

De keus van betrouwbaar personeel is dan ook van essentieel belang voor het voortbestaan van uw organisatie.

Onderzoeks- en Adviesbureau Willemse bv kan u van dienst zijn bij de screening van uw huidig- en toekomstig personeel. Het motto hierbij is: Controle is geen wantrouwen!

De ervaring op het gebied van screening is niet alleen opgedaan bij verschillende bedrijven maar ook in de televisiewereld. Paul Willemse was de laatste 5 jaar nauw betrokken bij de screenings van kandidaten voor verschillende bekende real-life televisieprogramma's.

Een screeningsonderzoek bestaat o.a. uit de volgende componenten;

De ervaring leert dat het belangrijkste onderdeel van de screening het interview is, waarbij een medewerker of kandidaat op tactische wijze wordt ondervraagd door medewerkers van Onderzoeks- en Adviesbureau Willemse bv.

Na afloop van de screening ontvangt de opdrachtgever een uitgebreide rapportage omtrent de verkregen informatie uit de verschillende stappen van het screeningsonderzoek.